torsdag 18 november 2010

Några anti-tillväxtinlägg

Här är en redigerad följd av diskussionsinlägg som jag lagt på nätverket Steg 3:s Facebook-sida.

I Steg 3:s upprop sägs:

"Vi kräver ...
... att en diskussion kring den ekonomiska tillväxtens hållbarhet på ett seriöst och bestående sätt förs upp på den politiska agendan. Den nuvarande ekonomiska tillväxtmodellen måste tillåtas att problematiseras, analyseras och utsättas för öppen kritik.
... att det tillsätts resurser för att ta fram en plan för en fungerande samhällsmodell, som inte är beroende av ekonomisk tillväxt. Steg 3 skulle man kunna kalla den. Vi hoppas att Sverige ska våga ta en ledande roll inom detta område och vara med och visa vägen mot framtiden."

Så varför inte starta en diskussion här, redan nu, om olika mer eller mindre möjliga alternativ och på vilket sätt vi bäst kan förbereda oss inför kommande kriser.
Till exempel undrar jag om inte aktieägares krav på kapitaltillväxt är den viktigaste orsaken till den globala tillväxten. Krav som är en aspekt av det faktum att det ekonomiska systemet inte är demokratiskt. I den här pdf-foldern finns några förslag till vägar mot en bättre ekonomisk demokrati utan inneboende krav på tillväxt, som kanske kan diskuteras här.

[Till en deltagare som tyckte att min pdf-folder var "lite svår"] Hoppas att det som var svårt vid första anblicken kan börja klarna. Jag har funderat mycket på det här, men får sällan några reaktioner. Antagligen för att vi alla har blivit så vana vid att företag måste växa för att inte hotas av konkurs, att det är svårt att föreställa sig ett ekonomiskt system, som inte är en planekonomi och där företag inte ständigt måste växa för att öka sin produktion för att få in mer kapital för att kunna växa ännu mer och ge mer utdelning till sina ägare.

Du efterlyser en förenkling, men hur jag än försöker uppstår det komplikationer eftersom ämnet är så svårt. Jag utgår från en process-syn på tillvaron där allting som händer påverkar allt annat så att invecklade spiraler av orsakssamband uppstår mellan människor, deras psyken, omgivningen och det ekonomiska systemet, och där det gäller för oss att vara medvetna om vår delaktighet. Det är väl ungefär vad inledningen i  handlar om.
Avsnittet "Grundläggande demokratiska mål" handlar om ett ideal att sträva mot. Vi är långt från det nu, men jag tror att det kan vara bra att ha ett sådant ideal i tankarna som ett alternativ när man bedömer den aktuella utvecklingen i samhället. Det handlar om en annan typ av företag som inte bildats som aktiebolag utan som kooperativ, eller kanske stiftelser, och som kanske främst är finansierade av en social sektor som är ekonomiskt starkare än dagens offentliga sektor. Som sagt, det är en lång väg dit, vi måste vänja oss vid tanken på att andra slags företag är möjliga – och till råga på allt är vi sedan 80-talet på väg åt andra hållet.
Om man inte avskräcks av detta, utan tillåter sig att fundera lite över de olika punkterna och försöker komma ihåg dem, bör det bli lättare att läsa fortsättningen av foldern, som handlar om problem med de demokratiska målens förverkligande och om två huvudinriktningar, I och II, för att nå dit i samförstånd med så många som möjligt. Det handlar om processer som samspelar i oerhört komplicerade kretslopp, som det gäller att förstärka så att 'goda spiraler' uppstår som närmar sig det demokratiska idealet. (En mängd olika möjligheter är tänkbara här.)
Ingen lätt uppgift, men säkert mer hanterlig i liten skala enligt alternativ II, som kan ses som ett beredskapsalternativ för den händelse en ordentlig kollaps av det ekonomiska systemet skulle inträffa.

Kanske kan min pdf-folder enklast sammanfattas med följande slutsatser, som skulle kunna diskuteras här [dvs på Facebooks diskussionssida]:
En ekonomi utan inre krav på tillväxt behöver:
(a) en fri marknad (som vi redan har) med ett stabilt monetärt system (som för närvarande inte är stabilt),
(b) demokratiskt styrda, ekonomiskt väl understödda (inte tillväxtberoende) självägande företag (som det finns alltför få av) snarare än tillväxtkrävande, externt styrda företag (som nu är alltför dominerande),
(c) ett socialt (globalt, nationellt och kommunalt) fördelnings- och understödssystem, (som måste bli mer demokratiskt och få större ekonomiska resurser),
(d) ett starkt miljöengagemang hos så många som möjligt, kombinerat med ett motstånd mot en konsumistisk livsstil (detta är viktiga stabiliserande faktorer som kan utvecklas betydligt).

Eftersom dessa punkter är dynamiskt relaterade till varandra (enligt den enkla illustrationen i 'pdf-foldern') och till miljön, är det kanske avgörande för vår framtid om vi kan åstadkomma en mer hållbar balans mellan dem än vad som nu är fallet.
Som jag ser det är alltså tillväxtproblematiken intimt förknippad med bristen på (förutom miljöhänsyn) demokrati och jämlikhet hos det ekonomiska systemet.

2 kommentarer:

Klas sa...

Skummade igenom din pdf.
Jag tyckte förvisso den var ganska förståelig, därmed dock inte helt "sann"- iaf inte vid ett direkt ögonkast.
Ett par saker sticker ut som gör ditt förslag väldigt svårt i praktiken:
a. om man inte får tjäna pengar på en ide/företagande så sätter du i princip den fria marknaden ur spel - detta innebär, i praktiken som historien visar, att det komemr skapas en svart marknad.
b. "demokratiska" företag är ju tillåtna redan idag - varför är det inte en framstående företagsform ? Vad hindrar det i praktiken ?
Är det så att alla sådana fföretag blir uppköpta - då behövs ngn form av reglering där kanske bara ?
Är det så att dessa företag av andra anledningar inte blir framgångsrika - well då måste man undersöka varför

Det jag hålelr med dig om är att det alldeles för ofta i dagens företagarsamhälle fokuseras på vinter och framförallt kortsiktiga spdana. Styrleser skyller på aktieägarna, som i sig kan tänka sig mindre vinst och mer etiska företag, men bara till en gräns. Många "ägare" är dessutom fonder, där de riktiga ägaran är tex arbetare som har pensioner sparade i dessa fonder - och dessa personer vill ha så bra avkastning som möjligt och så mkt pension som möjligt, men sitter samtidigt och mumlar bittra ord över kapitalistiska intressen...

Jag tror att nyckelorden bör vara transparens och långsiktighet.
Dock ser jag inte att det finns ngt effektivare än att behålla den fria marknaden, självklart med så mkt tillväxt som möjligt - notera dock att "tillväxt" används helt fel i många fall - det är på intet sätt == mer resursförbrukning, utan kan i många fall vara helt totalt tvärtom. Tyvärr äts ofta effektiviseringar upp - och företagsuppköp och monopioliserande samt skapande av gigantiska konglomenat, som lägger ned även effektiva småbolag, går snart in i det vanliga kortsiktiga tänkandet och baserar allt på kvartalsrapporter eller möjligen årsrapporter :(

/K

Bo V Herlin sa...

Tack, Klas, för den första kommentaren i min nya blogg!
Kanske skummade du igenom min pdf lite för fort, eftersom den vid ett närmare påseende ger lite olika alternativ. Jag menar t.ex. att det måste vara möjligt att etablera nya företag för att förverkliga någon idé som man tror är värdefull för andra. Om det visar sig vara fallet bör idén kunna finansieras av någon demokratiskt styrd bank som ingår i ett samhälleligt ekonomiskt fördelningssystem – på samma sätt som privata banker kan finansiera företagsprojekt, med den skillnaden att motivet här är samhällets (andra människors) intresse av att något viktigt blir gjort. Naturligtvis bör den som har lanserat idén och vill arbeta med att förverkliga den få ordentlig kompensation (lön) för arbetet – Men den bör inte vara tillväxtrelaterad, särskilt inte om man bedömer att eventuell tillväxt måste hållas på en måttlig nivå.

b. Att demokratiska, icke vinstdrivande företag (ännu) inte är så populära beror säkert till stor del på näringslivets framgångsrika 'satsa-på-dig-själv'-kampanjer som började på 80-talet samt på en mängd reklamkampanjer.
Förhoppningsvis kan en ökad medvetenhet om hur beroende vår välfärd är av en oförstörd natur ändra på den saken. Men risken är att en insikt om detta kan komma alltför sent.