torsdag 25 november 2010

Ett gott exempel på helhetssyn (David Harvey)

I denna video ger David Harvey ett gott exempel på resonemang förda med utgångspunkt från en syn på världen som en dialektisk helhet eller – med mitt komplicerade sätt att uttrycka mig – en organisk helhet av vågor i förvandling. Eller enklare – som i min pdf (alternativ I) – en värld där goda och dåliga ’spiraler’ spelar en avgörande roll. En viktig sak som Harvey påpekar är att åtgärder kan och bör sättas in på flera ställen samtidigt i en process som man vill förändra.

Inga kommentarer: