söndag 28 november 2010

Intervju med John le Carré

Democracy Now's Amy Goodman intervjuar John le Carré (David Cornwell) här, där le Carré också läser ur sin essä The United States of America Has Gone Mad. Under videon finns också en utskrift av hela intervjun, där han bl.a. säger på tal om Bushs krig mot Irak: »What is at stake is not an imminent military or terrorist threat, but the economic imperative of US growth«. Det var (och är) nog riktigt – den USA-dominerade globala ekonomins krav på tillväxt har förödande konsekvenser.
Det är överhuvudtaget lätt att hitta exempel på negativa konsekvenser av den kapitalistiska ekonomins inneboende krav på kapitaltillväxt – och ändå är det mycket sällan som detta krav uppfattas som en problematisk egenskap hos vårt ekonomiska system.

Inga kommentarer: