torsdag 2 december 2010

Noam Chomsky i Democracy Now

Noam Chomsky säger i Democracy Now 1/12:

»… one of the major reasons for government secrecy is to protect the government from its own population. … In fact, the current [Wiki]leaks are – what I’ve seen, at least – primarily interesting because of what they tell us about how the diplomatic service works.«

Det tycks stämma rätt väl med vad dagens SvD har funnit i Wikileaks-dokumenten:

»USA:s ambassad skriver i sina analyser att det är ett faktum att Sverige rört sig närmare USA och Nato. ”Ett genombrott” för Sveriges närmande till Nato, citeras Sten Tolgfors av ambassaden när Sverige gick med i samarbetet om Natos militära transportplan i Ungern.«

Tidningen nämner fler liknande exempel. – I en diktatur är det (kanske oftast) i första hand befolkningen som måste skydda sig mot regeringen, medan det alltså verkar som om det i en demokrati främst är regeringen som måste skydda sig mot befolkningen. – Men då handlar det om en ganska ofullständig demokrati. (Den ekonomiskt mäktigaste samhällssektorn – den privata – är i vilket fall som helst inte särskilt demokratisk enligt kriterierna i min pdf.)

Inga kommentarer: