lördag 26 mars 2011

»Den stora förnekelsen« och Steg 3 (–4?)

        
Har just läst färdigt Wijkman/Rockströms Den stora förnekelsen (presenterad i P1, här eller här) och kan varmt rekommendera den! – trots att den inte diskuterar den, enligt min mening, grundläggande orsaken till miljökrisen och den ojämna resursfördelningen (och till den »stora förnekelsen«), det som Joel Magnuson (intervjuad här) i sin bok Mindful Economics kallar »the growth imperative of capitalism«. Wijkman/ Rockström föreslår t.ex. bara att aktiebolagslagstiftningen bör ses över »med syfte att bredda målparagrafen för företagens verksamhet«. Men de skriver också, sist i ett kapitel: »Vad som behövs är ingenting mindre än en revolution, både i attityder och samhällets och ekonomins organisation«.

Både Mindful Economics och Den stora förnekelsen har ett föredömligt systemperspektiv och deras resonemang är lätta att följa och, såvitt jag kan bedöma, mycket trovärdiga. De verkar kunna komplettera varandra på ett utmärkt sätt, trots (eller kanske tack vare) att deras förslag till åtgärder är tillämpliga på olika nivåer eller stadier av förändring. De förslag som nämns i Den en stora förnekelsen går knappast utanför kapitalismens ramar *, medan Mindful Economics föreslår en alternativ, demokratisk, ekonomi utgående från lokala strukturer. – Skillnaden verkar motsvaras ganska väl av skillnaden mellan alternativ I och II i min egen mycket koncentrerade skiss, »För en demokratisk ekonomi«, som är avsedd att utvecklas betydligt mer, bl.a. med sådana åtgärder som föreslås i båda böckerna. (P.S. 12.9.11. Skissen har nu utvecklats till en 16-sidig pdf, »För en demokratisk ekonomi II«.)

Kanske skulle ett tydligt erkännande av – och en verklig befrielse från – kapitalismens »growth imperative«, och de starka intressemotsättningar som det sammanhänger med, motsvaras av ett ytterligare steg efter Steg 3 (som inte ifrågasätter de rådande ägarförhållandena) – ett Steg 4, där det externa företagsägandet har ersatts av en väl balanserad kombination av internt och samhälleligt demokratiskt styre, och där en mindre missbrukad varumarknad fortfarande existerar. Helt ›enkelt‹ en demokratisk (»mindful«) ekonomi.

* Att det verkligen förhåller sig så sägs ganska tydligt av Anders Wijkman i P1-intervjun (efter drygt 8 min): »… belöningssystemen i samhället, i ekonomin, är helt avgörande för hur ekonomin och samhället utvecklas. Det som lönar sig för den enskilde, … för företaget, är det som blir av; och det är inget fel i det … då är det ju ett förbaskat viktigt ansvar hos dem som är beslutsfattare att rigga till de här systemen så att vi hamnar i ett bra läge.«  – Jag är rädd att ett sådant »tillriggande« inte kommer att räcka för att i tillräcklig grad minska kapitalismens krav på miljöhotande tillväxt. Vi måste nog befria oss från ännu en stor förnekelse: föreställningen att det inte finns något alternativ till kapitalismen, förutom diktatur.
David Schweickarts bok After Capitalism visar övertygande att det verkligen finns ett möjligt, oblodigt alternativ till kapitalismen, kompatibelt med Magnusons »mindful economics«, »economic democracy«.
(Författaren deltog i ett videofilmat seminarium i Uppsala 
sommaren förra året.) 
Alla böckerna kan lätt beställas i svenska internetbokhandlar.

2 kommentarer:

Gunnar Rundgren sa...

Hej Bo, bra inlägg. Jag lyssnade på Wijkman och Rockström på boklanseringen och delar dina synpunkter. Om man inte ifrågasätter det grundläggande ekonomiska systemet så kommer vi inte kunna lösa de problem vi har. Politik och forskning i all ära, men de ekonomiska incitamenten arbetar hela tiden åt ett annat håll. Jag reflekterade över samma sak när jag läste Tim Jacksons bok
Läs gärna på http://gardenearth.blogspot.com/2011/03/jacksons-cinderella-economy.html

Jag har också skrivt mycket om tillväxt på min blogg Trädgården Jorden.
http://tradgardenjorden.blogspot.com/search/label/tillv%C3%A4xt

Skall genast läsa Mindful economics

Bo V Herlin sa...

Tack för den kommentaren, Gunnar, och URL-erna till dina bloggar som jag gärna hade upptäckt tidigare, eftersom jag ser att det finns mycket intressant att läsa där. Inte minst länken till boken "Trädgården Jorden", som fick en utmärkt recension av miljöhistorikern Sverker Sörlin. Eftersom jag litar på hans omdöme har jag redan beställt boken. Det blir två länkar till under mina "Intressanta platser".