tisdag 10 maj 2011

Pingviner och den globala uppvärmningen

Att pingviner har ett så människoliknande och ibland eftertänksamt sätt att bete sig gör att vi har särskilt lätt att identifiera oss med dem och deras hårda livsvillkor – som förvärras ytterligare när isen smälter och deras viktigaste föda, krill, hotar att försvinna. Kanske kan de därigenom få oss ännu mer engagerade i kampen för att mildra klimatkrisen. Se t.ex. den här 10 min långa videon med adeliepingviner på Rossön vid Antarktis.P.S. Ett fel hos blogger gjorde att ett tidigare PS till det här inlägget försvann. Det handlade om en »debattartikel« av Carl Bildt på DNdebatt om de »nya möjligheter till utvinning av olika naturresurser« i Arktis som öppnas tack vare att »den globala klimatförändringen går snabbare här än någon annanstans«. Men i nästa stycke skriver han »av största betydelse är självfallet att bromsa den globala uppvärmningen«. Den enda rimliga tolkningen av detta är väl att Bildt är övertygad (och hoppas för den ekonomiska tillväxtens skull?) att vi inte kommer att lyckas bromsa den globala uppvärmningen mer än att en lönsam exploatering av Arktis resurser blir möjlig. Det är skrämmande perspektiv för Arktis inför Sveriges kommande tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet.
    Vi får väl hoppas att Kulturhusets första Tillväxtforum kan visa att en ekonomi med hållbar utveckling utan global tillväxt av resursutvinning och konsumtion är möjlig att åstadkomma – eftersom det är nödvändigt för polartrakternas skull inte minst.

6 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Hej,
Har varit bortrest och läser ifatt. Tack för många inspirerande inlägg under våren. "Enough is enough" skall jag ta mig an. Det känns verkligen som det rör på sig.
Under Tillväxtforum tog jag (faktiskt) mest intryck av KG Hammar. Miljö o rättviseproblem måste tränga bakom teknikdiskussionerna.
Håller nog på min egen version av STEG 4 :-)
http://newgenerosity.blogspot.com/p/steg_7945.html
Tack än en gång för New Democracy och Manfred Max-Neef. Han gjorde ett outplånligt intryck.
Har du sett Economics of Happiness ? Man blir långsamt varse att "going local" troligen skulle lösa många knutar . Och står inte i motsättning till global styrning i vissa frågor.
Eric

ERIC SECHER sa...

Har fått ett första intryck (sammanfattningen) av "Enough is enough". Och känner spontant att betoningen skulle ligga mer, som KG Hammar betonade, på den kraft och vilja till förändring som kommer underifrån. Nu kommer det som en passus på slutet. När opinionstrycket når upp till "the tipping-point" kan politkerna lägga om kurs.
Eric

Bo V Herlin sa...

Välkommen tillbaka, dags att åter besöka Tour d'Afrique! – och tack för kommentarerna.
    Jag var själv inte särskilt imponerad av sammanfattningen av »Enough is Enough« och blev därför glatt överraskad när jag såg att den fullständiga texten innehöll en mängd goda uppslag ordnade på ett sådant sätt att de kan vara en verklig hjälp för ett fortsatt arbete med att utveckla idéer om hur en tillväxtfri ekonomi kan se ut.
    Som sagt, det finns gränser för materiell tillväxt – och för att inte överskrida dem tror jag att vårt konkurrensbaserade ekonomiska system måste demokratiseras (mitt steg 4).
    Mitt eget förslag, http://home.swipnet.se/bo_herlin/pdf/dem-ek.pdf visar förhoppningsvis åt vilket håll en demokratisering skulle kunna röra sig. Figurens pilar – horisontella, uppåtriktade och nedåtriktade –symboliserar tre viktiga variabelsystem som alltid måste vara i balans.
    Men en verklig balans skulle aldrig uppnås utan det individuella system av faktorer som markerats med punkter (tänkta som pilar vinkelräta mot papperet) och som måste vara delvis fritt från påverkan av det »horisontella kretsloppet« för att vara tillräckligt stabiliserande. I den riktningen finns det ingen gräns, så man kanske kan säga att mitt steg 4 också inkluderar något som motsvarar ditt steg 4 – tack för det tipset.
    Och tack också för att jag blev påmind på din blogg att Economics of Happiness hade kommit ut. Visst visar den tydligt hur helt avgörande de lokala nätverken är.

Florian Burmeister, Johannes Nygren sa...

Här är en konferens som du kanske skulle kunna vara intresserad av:
http://uppsalalan.vansterpartiet.se/?page_id=448

Bo V Herlin sa...

Tack, det blir nog väldigt intressant! Hoppas det görs videoinspelningar för alla som missar den. (Redan nu finns det några intressanta deltagarlänkar på sajten.)

Florian Burmeister, Johannes Nygren sa...

Vi jobbar på få ABFPlay.se att komma och filma.