söndag 25 september 2011

Konferens i Uppsala om ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi

I går var jag på Vänsterpartiet Uppsala läns mycket intressanta konferens om ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi, som var öppen även för alla som, i likhet med mig (som föredrar att vara partipolitiskt obunden), inte är partimedlemmar. Det visade sig att jag i hög grad kunde sympatisera med programmets innehåll (här, 2011-09-15, är några sammanfattningar, varav en längre av Peter Söderbaum) och med det mesta som varje föredragshållare framförde. Kanske är det då inte så underligt att t.ex. min skrift om demokratisk ekonomi (se föregående inlägg) ansågs tillräckligt passande för att delas ut till alla deltagare. Jag tror att den ganska väl sammanfattar de fyra ’dimensioner’ som diskuterades: ekologi (t.ex Stellan Hamrin), ekonomi (t.ex. Peter Söderbaum), demokrati (t.ex. Gustaf Arrhenius, pdf, s. 10-11) och personligt engagemang (t.ex. Per-Erik Persson och Thorsten Laxvik).
    De olika föredragen och diskussionerna finns nu på ABF Play: Ekologisk ekonomi, Allmänintressebolag, Kooperativa företag, sociala företag, JAK-banken och ekonomisk demokrati.
  Mycket återstår att göra, men de ekologiska/ekonomiska processerna väntar inte, och det går stora vågor i ekonomin, så man kan bara hoppas att den här konferensen har startat den process som får Vänsterpartiet och andra partier att äntligen ta upp problemet med den ständiga tillväxten i den etablerade politiska debatten.

  PS, 27.9.11.  En alternativ indelning av olika verksamheter för en bättre miljö och demokrati ges av kapitelindelningen i min pdf:
  1. Aktiviteter som bygger på individuella initiativ (se äv. fig. 3) för att öka det personliga engagemanget.
  2. Aktiviteter för att öka miljö- och demokratimedvetandet inom etablerade strukturer.
  3. Aktiviteter för en bättre anpassning av etablerade strukturer, särskilt på högre nivåer, till det miljöarbete som nu krävs.
  4. Aktiviteter, särskilt på lokala nivåer, för nya, bättre miljöanpassade strukturer, som t.ex. kooperativ och alternativa bank- och valutasystem.

  Inga kommentarer: