onsdag 7 december 2011

Alf Hornborg om maskiner och pengar

Effektbloggen finns fyra korta videor där Alf Hornborg talar om maskiner, energi, omfördelning och pengar. Den om maskiner, som också visas här, är en bra introduktion till hans mycket läsvärda bok Myten om maskinen…och i videon om pengar, nedan, presenterar han kortfattat sin idé om pengar med begränsad utbytbarhet – som skulle kunna ges ut på t.ex. regeringsnivå och fördelas till lokalsamhällen för att (skattefritt) användas till en lokal, miljöanpassad produktion och konsumtion. Han nämner inte vilken typ av fördelningssystem och företag som vore lämpligast för detta. Privata banker och aktiebolag är väl knappast lämpliga, men kanske skulle sådana pengar kunna fungera utmärkt i system utan vinst- och tillväxtkrav liknande det som beskrivs på s. 11–12 i För en demokratisk ekonomi II med dess demokratiska kooperativ och sociala fördelningssystem.

Inga kommentarer: