lördag 21 juli 2012

One Sweden?

I dagens SvD finns en utmärkt artikel undertecknad av representanter för flera organisationer som stöder initiativet ’One Sweden’. Särskilt följande citat är det lätt att hålla med om:
»Vardagsrasismen förstärks av främlingsfientliga organisationer inom det civila samhället. … Mångkulturen är dessa organisationers stora fiende, eftersom de menar att människor som är födda olika inte kan, eller bör, leva tillsammans. … För att lyckas med sitt uppsåt måste de främlingsfientliga framställa muslimer som en enda grupp. … De ställer människor med olika hudfärg, etnicitet och religion mot varandra … I den här miljön är det viktigt att vi andra inte tangerar främlingsfientlighet när vi debatterar. … Vi måste låta enskilda individer själva få definiera sin tro och sina politiska uppfattningar och aldrig klumpa ihop alla med en viss tro eller bakgrund till en enda homogen grupp.«
Jag är bara lite tveksam till om namnet ’One Sweden’ är så lämpligt i sammanhanget. Varför ’Sweden’ när det handlar om en hel, men en enda, planet som vi måste leva tillsammans på? Tyvärr är både ’One Planet’ och ’One Earth’ upptagna (men t.ex. ’En Jord’ tycks inte vara det).
    På sin hemsida skriver One Sweden om sin vision, att »… fokusera på framgång, både ekonomiskt och socialt tror vi är ett effektivt sätt att möta utmaningar och utvecklingshämmande fenomen som rasism och extremism …«. Eftersom begreppet ’ekonomisk framgång’ ofta avser framgångsrik (ekonomisk) maktutövning – som i ett kapitalistiskt samhälle lätt sker på bekostnad av mindre framgångsrika medborgare – tycker jag att man borde vara försiktig med det begreppet.

Inga kommentarer: