söndag 19 januari 2014

ABF 18 januari


Efter att under drygt ett år ha försummat den här bloggen kan det vara dags att återkomma med något positivt – nämligen den stora finalen på förra årets seminarieserie som organiserats av Visionsgruppen inom Klimataktion. Jag instämmer helt i gruppens eget omdöme:
"Dagen var på alla sätt lyckad! Det var fullt i Z-salen och somliga av övriga rum var överfulla. Livliga diskussioner. Bokbord och underbara artister. Ett bra fört samtal mellan moderator och sju politiker."

Det var omöjligt att besöka alla evenemang, som delvis ägde rum samtidigt, men det för mig särskilt intressanta seminariet (i ett överfullt rum) var det som handlade om Positiva Pengar. Deras presentation på seminariet finns här. För mig är det tydligt att det penningsystem som beskrevs är helt i linje med det fördelningssystem som föreslås på s. 5, punkt (5) i häftet "Ekonomisk demokrati" som delades ut i ca 50 exemplar på seminariet. Den icke vinstdrivande kampanjgruppen Positiva Pengar begränsar sin verksamhet till att endast gälla penningsystemet, vilket betyder (som de medgav) att deras förslag måste kompletteras – t.ex. med något system av icke vinstdrivande företag för att fungera bra. Jag tror att de övriga punkterna (1-4) i "Ekonomisk demokrati" kan vara en utmärkt sådan komplettering.
(P.S. Häftet "Ekonomisk demokrati" uppdateras när så behövs. Den 28.1 ändrades t.ex. orden "påverkas av", på näst sista raden i första stycket på s.3, till "inlemmas i", vilket bättre överensstämmer med rekommendationen att "tänka mer än 'endimensionellt'" på samma sida.)

Föreningen ASPO har gjort bl.a.gjort ljudupptagningar från politikerdiskussionerna som finns här, tillsammans med en hel del annat intressant – och viktigt.

4 kommentarer:

Onkel Olof sa...

Roligt att du börjat blogga igan :)

ERIC SECHER sa...

Instämmer !
Eric

Roland Lidén sa...

Men någon kultur som lever på
Jordens villkor skapas väl inte i
en teorilokal. Klantskallar!

Bo V Herlin sa...

Utan att människor träffas skapas inte heller någon kultur! När många människor med erfarenheter och kunskaper från skilda håll (om t.ex. 'Jordens villkor') samlas och utbyter tankar skapas goda förutsättningar för utveckling av idéer som sedan kan prövas och vidareutvecklas på andra håll i en mängd olika verksamheter – och senare kommuniceras till flera människor vid nya möten i "teorilokaler", osv. På så sätt kan man (om man inte är alltför klantig) få både en utveckling och en spridning av en mer hållbar kultur än den konkurrens- och tillväxtkultur som nu dominerar.