måndag 13 augusti 2012

»Vi måste [först?] utveckla en etik med globala hänsyn« – och sedan?

I gårdagens GP finns en artikel undertecknad av några av initiativtagarna till nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu! som väsentligen går ut på att klimatfrågan kräver »en etik med globala hänsyn«. Det gör den naturligtvis eftersom våra beteenden i hög grad bestäms av våra individuella etiska ställningstaganden. Men vi styrs också av sociala faktorer (bl.a. ekonomiska förhållanden, bestämda av bl.a. politiker) som t.ex. de regelverk som reglerar företags (och därigenom anställdas och konsumenters) beteenden. Eftersom dessa förhållanden också i hög grad påverkar våra etiska ställningstaganden är det knappast en särskilt god idé att bara kräva en global etik utan att samtidigt diskutera frågan om (bl.a.) de ekonomiska regelverk som styr olika företagsformer. Återigen finns det alltså anledning att hänvisa till mitt häfte (nu, 2019-09-06, uppdaterad som "Ekodemokrati")

3 kommentarer:

ERIC SECHER sa...

Kanske hand i hand. Lutar själv alltmer åt att verkliga förändringar kommer inifrån och underifrån, inte utifrån och ovanifrån. Men visst, få saker är antingen eller. Förbjuder man rökning på krogen så minskar den passiva rökningen drastiskt, och alla är nog glada för att det kom en regel, uppifrån. Men att den var möjlig att genomföra var för att marken var beredd. Det skulle inte vara lika lätt, men lika befogat, motiverat och angeläget, att förbjuda biltrafik i och kring storstäder.

Bo V Herlin sa...

Ja "hand i hand" så att en dialektisk, självförstärkande process kan uppstå - eller flera sådana processer, där också inre och gruppdynamiska processer medverkar.

Gunnar Rundgren sa...

Lustigt Bo, jag skrev alldeles precis en blogpost om samma sak: Ekonmisk rationalitet representerar moraliska val, http://tradgardenjorden.blogspot.se/2012/08/ekonmisk-rationalitet-representerar.html