tisdag 20 december 2011

Ett gammalt, fortfarande aktuellt, videoklipp

Steg 3 rekommenderar på sin Facebooksida detta videoklipp:Indianen: "Våra ledare bör vara från affärsvärlden ... för inom affärsvärlden finns makten, och därifrån styrs världens ekonomier."
VD: "Som VD måste jag alltid uppvisa vinst, annars får jag sparken ... av aktieägarna."
Indianen: "När upphör du att vara direktör och blir farfar [dvs. medmänniska]?"
VD: [inget svar]
Indianen: "... det är en fråga om moral. Man måste ta moralisk ställning som ledare, annars fungerar det inte."

Alltså: Våra ekonomiska ledare måste ta moralisk ställning, men kan inte göra det utan att förlora sitt ledarskap pga de krav som aktieägarna enligt aktiebolagslagen har rätt att ställa – och kanske känner sig tvungna att ställa på grund av moraliska hänsyn till sin familjs aktuella ekonomiska situation. Den enda lösningen på det här problemet är nog en omvandlingsprocess i global skala från en ekonomi dominerad av aktiebolag till en demokratisk ekonomi med kooperativ understödda av ett samhällsstyrt finansiellt system utan privat utlåning till höga räntor. FN satsar ju på 2012 som "kooperativens år", och jag tror, återigen, att min gamla pdf-skrift om demokratisk ekonomi kan vara intressant i sammanhanget.

onsdag 7 december 2011

Alf Hornborg om maskiner och pengar

Effektbloggen finns fyra korta videor där Alf Hornborg talar om maskiner, energi, omfördelning och pengar. Den om maskiner, som också visas här, är en bra introduktion till hans mycket läsvärda bok Myten om maskinen…och i videon om pengar, nedan, presenterar han kortfattat sin idé om pengar med begränsad utbytbarhet – som skulle kunna ges ut på t.ex. regeringsnivå och fördelas till lokalsamhällen för att (skattefritt) användas till en lokal, miljöanpassad produktion och konsumtion. Han nämner inte vilken typ av fördelningssystem och företag som vore lämpligast för detta. Privata banker och aktiebolag är väl knappast lämpliga, men kanske skulle sådana pengar kunna fungera utmärkt i system utan vinst- och tillväxtkrav liknande det som beskrivs på s. 11–12 i För en demokratisk ekonomi II med dess demokratiska kooperativ och sociala fördelningssystem.

måndag 5 december 2011

Radikalisera klimatpolitiken nu!

Naturligtvis borde alla som besöker den här bloggen skriva under uppropet "Radikalisera klimatpolitiken nu". Över 2000 personer har redan efter par dagar skrivit under. Man kommer garanterat att befinna sig i gott sällskap och får en möjlighet att ytterligare bidra till ännu fler undertecknare, som förhoppningsvis kommer att ge politiker en tankeställare när de ser vad det handlar om. Det finns också boktips, videor m.m. här.

fredag 2 december 2011

International Year of Cooperatives 2012!

Inför klimatmanifestationen, "Climate Walk" nu på lördag kan det vara lämpligt att också uppmärksamma att FN har förklarat 2012 som »the International Year of Cooperatives« eftersom kooperativ, till skillnad från aktiebolag, är den företagsform som har möjlighet att bli verkligt miljövänlig – tillsammans med ett demokratiskt, samhälleligt integrerat bank- och fördelningssystem (enligt min gamla ekonomi-pdf).