måndag 16 april 2012

Ekonomisk kris – och »morgonluft« för vänstern?

I dagens understreckare i SvD, På spaning efter den kommunism som flytt, recenserar Anders Burman en antologi, Kommunismens idé (Tankekraft), och frågar om det kan vara så »att dagens vänster borde försöka återerövra begreppet [kommunism]« efter årtionden av missbruk och missförstånd av dess ursprungliga innebörd. Men jag undrar om inte begreppet har blivit så starkt förknippat med alla former av statlig planekonomi att det vore nästintill omöjligt att återgå till den gamla tanken om att kommunismen har förverkligats först när staten har vittrat bort. Och frågan är om ens detta är ett realistiskt mål. Ett samhälle måste ju vara organiserat på något sätt för att hålla samman, och för den upgiften har vi ju redan begreppet (politisk) demokrati. Det saknas bara ekonomisk demokrati, t.ex. enligt David Schweickarts modell eller liknande.

2 kommentarer:

Onkel Olof sa...

Kanske är det dags för en ny ideologi.

De gamla har på något vis blivit omoderna.

Bo V Herlin sa...

Ja, du har nog rätt. Kanske skulle man kunna utgå från 1) den "gröna dimension" som handlar om hur jordens resurser (för)brukas och 2) den "röda dimension" som handlar om fördelningen av jordens resurser.
Eftersom någon form av marknad kan vara nödvändig för att ge ett lagom mått av frihet, kan också den "blå dimensionen" i viss mån tillgodoses (med demokratiska företag). På det sättet skulle det, åtminstone i teorin, bli möjligt att nå breda skikt i samhället utan polarisering.
Olika betoning av de olika dimensionerna borde kunna karakterisera olika demokratiska partier. Och att demokratin behöver utvecklas bör väl vara en stående angelägenhet för alla partier i en demokrati.
Den kanske största faran i en krissituation, som de flesta nog skulle kunna enas om att försöka motverka, är den attraktionskraft som alla slags icke-demokratiska rörelser kan få som ett missriktat försvar mot upplevda faror.