lördag 4 december 2010

P1:s Konflikt: om fattigdom

I morse lyssnade jag på det utmärkta programmet Konflikt, i P1, som alltid brukar se på konflikter ur perspektiv som inte är de vanliga. Idag handlade det om fattigdomen i Europa. Den fattigdom som (möjligen) inte ökar om man, som moderaterna föredrar, definierar den absolut. Men när BNP per capita ökar – vilket vårt ekonomiska system kräver för att undvika missnöjda aktieägare, arbetslöshet och social oro – ökar också både inkomst- och förmögenhetsklyftorna och alltså den relativa fattigdomen. Vilket inte är något litet problem när tillväxten förändrar den sociala och urbana miljön och det framför allt är dess glamorösa sida som uppvisas och propageras för i massmedia.

Detta kan lätt få dem som av olika orsaker – ofta inte självförvållade – har hamnat bland den fattigare delen av befolkningen, att ändå känna skam för att för att de inte själva har råd med den livsstil som har blivit idealet. För att inte bli socialt nedvärderad tvingas man ta lån, som senare kan försämra ens ekonomi så att man, för att inte bli vräkt från en alltför dyr lägenhet (eftersom det inte går att få tag på billiga), måste leva på så undermålig mat att man kanske till och med får symptom på allvarlig undernäring, vilket en läkare rapporterade om från London.

Slutsatsen måste bli att ekonomisk tillväxt, förutom att ge kortsiktiga lösningar på sociala problem (t.ex. arbetslöshet och oro på aktiemarknaden) också är en orsak till mer svårlösta och långsiktiga sociala problem, som stora sociala klyftor, vilka dessutom kan förvärras av de ekologiska problem som tillväxten också ger upphov till.

Men eftersom negativ tillväxt, då de sociala systemen försvagas, inte heller löser problemet med social ojämlikhet, tror jag att det kan bli nödvändigt att söka lösningar utanför det ekonomiska systemets regelverk eller lösningar som åtminstone innebär förändringar eller utnyttjande av andra möjligheter hos det, t.ex. enligt mitt pdf-blad.

Inga kommentarer: