fredag 30 september 2011

GREEN

Den här filmen (48 min lång) måste ses! Kommentarer är överflödiga. Filmen handlar om »avskogningen av Indonesien« – och därigenom om en mängd kända, uppräknade företag tack vare vilka »den har möjliggjorts«. (Tack Birger Schlaug, Erich Secher m.fl. för länken.)

Effekt-bloggens inlägg 26–29 september visar andra, kompletterande, effekter av den ekonomiska dynamiken. – Liksom P1:s utmärkta program Konflikt, som den 1 oktober handlar om ’Vinnare och förlorare i Europa’.

Inga kommentarer: