lördag 8 oktober 2011

Occupy Wall Street!

den här webb-sidan har Democracy Now verkligen lyckats med att på ett instruktivt sätt rapportera om Occupy Wall Street-rörelsen ur en mängd synvinklar, både genom direkta reportage och intervjuer på gatan av demonstrationsdeltagare och studiosamtal med bl.a. Naomi Klein. Här finns mycket som kan vara lärorikt för att också få fart på demokrati- och miljörörelserna i Sverige.
    Det behövs verkligen. Som miljöhistorikern Sverker Sörlin säger i en radioessä i OBS:
»… tänka är vad vi nu behöver göra. För är det inte egendomligt hur litet tänkande som lagts ned på att hitta vägar framåt som inte bygger på mer!, fortare!, större!? Ett politiskt tänkande som kan förena frihet, rättvisa, välfärd och öppenhet och tolerans utan att samtidigt kräva mer resurser, större risker och ännu våldsammare insatser av oss.«
Kanske kan något av det som står i mitt blogginlägg om bl.a. David Schweickart (eller dess länkar) vara en hjälp, när det gäller att hitta en utgångspunkt för nya tankar.

Inga kommentarer: