onsdag 24 november 2010

Klimatkris

George Lakoff, professor i lingvistik vid universitetet i Kalifornien, betonar hur viktiga de ord vi använder är för hur vi lyckas förmedla kunskaper om klimatet:

»Global warming applies to climate, not weather, and most people don’t think of the difference, and so you shouldn’t be talking just about global warming. You should be talking about the climate crisis. That, I think, is very important and then you explain what a crisis is. But the people who are in the environmental movement are very bad at communication…
The idea of climate change, actually, was introduced by conservatives, by Frank Luntz in the 2004 (presidential) campaign. He found that ’global warming’ alarmed people whereas ‘climate change’ sounded fine. It was just change, as if it just happened, and people weren’t responsible. And climate is a nice word. It sort of gives an image of palm trees and nice climate, as opposed to hurricanes and, you know, and huge snowstorms and floods …
I think the climate crisis is a much better way to talk about. You want to say this is crisis. This is a crisis for civilization. It’s a crisis for life on Earth.«
[Citerad här på s. 6]

Den kalla januarimånaden i år fick ju en del att tvivla på att den globala uppvärmningen är ett faktum – trots att den månaden var en av de varmaste månaderna som registrerats hittills för jorden som helhet. Och just idag drar det ner kalla vindar från norra Sibirien. För starka vindar krävs det mycket energi, som alltid levereras i form av strålning, som övergår till värme. Men den värmen märker man inte mycket av när vindarna transporterar luft från kallare områden. Klimatkris är då ett mycket bättre ord än global uppvärmning (som på våra breddgrader kan låta trevligare än klimatförändring) när det gäller att uppmärksamma folk på vad som sker, och på hur akut och samtidigt komplicerad situationen är.
Men masskommunikation är komplicerat, särskilt när det finns motstridiga intressen som gör allt för att tolka kommunikationen till sin egen fördel. Plötsligt kan ett ord användas för helt andra syften än vad som var avsett från början.

Inga kommentarer: